söndag 16 juli 2017

Vårt viktiga vatten.

Det kvittar vilken typ av väder det är det finns alltid för och nackdelar.. Den relativt torra sommaren har gjort att flera områden där mindre sjöar som brukar fyllas på ordentligt under sommaren inte har fyllts på..
Det har i sin tur medfört att man på orter inte jar fått någon mygginvasion eller de satans fästingarna.. Men vänder man på bladet så är Vänens vattenstånd lågt och flera brunnar sinar.. Hur det är för bönderna vet jag inte men för dem som har egna brunnar är det nog lite problem.. Värst är läget skrivs det i södra delarna av Norrlandskusten, östra Svealand och östra Götaland, som har nivåer som för årstiden är mycket under de normala..
Vad jag vet har vi väl Västvatten skriver "Förutsatt att kommande sommar blir av ”normal karaktär” kan vi i dagsläget inte se att en situation med vattenbrist kommer att uppstå i någon av Västvattens medlemskommuner då utgångsläget inför sommaren är tämligen normal."
tydligen gör en del kommuner den värderingen också Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vissa tror inte på någon större förändring mot förra året medan andra gör det..
Bild Länsstyrelsen..
Kommunen skriver på sin hemsida "Många kommuner i landet har problem med vattentillgången, på grund av att det är väldigt torrt väder och låga vattennivåer. Vi som bor i Lidköping får vårt dricksvatten från Vänern och har i nuläget inga problem med att få vattnet att räcka."
Nu kom det lite regn idag men det var väl det lilla och lär knappast fylla på sinande brunnar, då behövs ett skyfall.

Inga kommentarer:

Skulder per invånare i kommuner.

Så stor är skuldsättningen per invånare i vissa Skaraborgskommuner.. Lidköping 79 485 kr.. Skövde 73 099 kr.. Skara 48 993 kr.. Mariest...